อัตราต่างๆ และค่าธรรมเนียม

RATES & FEE
อัตราต่างๆและค่าธรรมเนียม
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD
USD
31.45
32.05
GBP
GBP
39.69
41.08
EUR
EUR
35.06
36.04
JPY
JPY
0.2857
0.2963
HKD
HKD
3.96
4.12
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
อัพเดทล่าสุด 24/05/2562 16:04
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR
6.27500
MOR
7.12000
MRR
7.12000
อัพเดทล่าสุด 25/05/2562
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (%)
ออมทรัพย์
0.50000
ประจำ 3 เดือน
0.9
ประจำ 6 เดือน
1.15
ประจำ 12 เดือน
1.3
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา
อัพเดทล่าสุด 25/05/2562
gray border
กองทุน
ชื่อกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
2.76850
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
9.26480
อัพเดทล่าสุด 25/05/2562
gray border
ค่าบริการอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจบัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card)
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 1/09/2560
gray border
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเช่าซื้อ
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 17/01/2554
gray border