อัตราต่างๆ และค่าธรรมเนียม

RATES & FEE
อัตราต่างๆและค่าธรรมเนียม
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน
ราคารับซื้อ
ราคาขาย
USD
USD
29.8
30.42
GBP
GBP
38.16
39.58
EUR
EUR
32.72
33.74
JPY
JPY
0.2731
0.2838
HKD
HKD
3.76
3.93
* อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อจุดบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนก่อนทำธุรกรรม
อัพเดทล่าสุด 15/11/2562 15:59
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย (%)
MLR
6.02500
MOR
6.87000
MRR
6.87000
อัพเดทล่าสุด 15/11/2562
gray border
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (%)
ออมทรัพย์
0.50000
ประจำ 3 เดือน
0.9
ประจำ 6 เดือน
1.15
ประจำ 12 เดือน
1.3
* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา
อัพเดทล่าสุด 15/11/2562
gray border
กองทุน
ชื่อกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด
เคแทม ออยล์ ฟันด์
2.61270
กองทุนเปิด
เคแทม โกลด์ ฟันด์
10.37300
อัพเดทล่าสุด 15/11/2562
gray border
ค่าบริการอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจบัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card)
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 1/09/2560
gray border
อัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเช่าซื้อ
เอกสารมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
อัพเดทล่าสุด 17/01/2554
gray border