สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

แค่มีบ้านหรือที่ดินก็กู้ง่าย นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา
สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
checkimg
กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
checkimg
สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 หลังจากนั้น
หลักประกัน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
MRR - 1.5% MRR - 0.5%
หลักประกัน : อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
MRR - 1.0% MRR
หลักประกัน : ที่ดินเปล่า
MRR - 0.5% MRR + 1%

**ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี**


สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
  1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
  2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
  3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
  4. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  5. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
  6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
เอกสารที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี)
  3. หนังสือรับรองรายได้จากต้นสังกัด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement )ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล KTB Home Easy Cash กู้ได้ง่ายๆ แค่มีบ้านหรือที่ดิน สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดิน เป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล ใช้จ่ายทั่วไปได้ เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, บ้านแลกเงิน

ดาวน์โหลด
รายละเอียดข้อมูลขั้นต่ำสินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash
รายละเอียดข้อมูลขั้นต่ำสินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash  
(0.24 MB) PDF