สินเชื่อบุคคล
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

ทำงานเอกชนก็ขอสินเชื่ออเนกประสงค์ได้ง่ายๆ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg
เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย

MRR + 7% ต่อปี
calendar
ระยะเวลาให้กู้
สูงสุด 5 ปี
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus คลิกเลย

คุณสมบัติผู้กู้
 1. พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 2. รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. อายุไม่เกิน 60 ปี
รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สินเชื่อแบบมีกำหนดระยะเวลา | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สำหรับพนักงานเอกชน สมัครง่าย เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน

ดาวน์โหลด
Sales Sheet สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
Sales Sheet สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus  
(0.37 MB) PDF