สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg
ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
checkimg
กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีคนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย
พนักงานประจำ
ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 20%
เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป
ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 22%
พนักงานประจำ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ(เฉลี่ยอย่างน้อย 6 เดือน) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
calendar
ระยะเวลาให้กู้
สูงสุด 5 ปี
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
 1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
รายละเอียดการจ่ายเงินกู้
 • ผ่อนชำระได้ต่ำสุด 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ
เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า
 • ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้ สามารถทำบัตร Krungthai Loan Convenience Card สามารถใช้ถอนเงินและซื้อสินค้าได้เหมือนบัตรเดบิททั่วไป สามารถดูยอดเงินคงเหลือ ยอดหนี้ค้างชำระ รวมถึงจ่ายเงินกู้ผ่านตู้ ATM ได้ด้วย
 • ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้ สามารถทำประกันกลุ่ม 400 บาทต่อวงเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และเพิ่ม 75 บาทต่อปีเพื่อเป็นเบี้ยสำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
*เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
คำถามที่พบบ่อย