สินเชื่อบุคคล
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

สินเชื่ออเนกประสงค์
สำหรับพนักงานราชการ

สินเชื่อข้าราชการกู้ง่าย เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
checkimg
สะดวกเพียงหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน
checkimg
กู้ง่าย เพียงมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย

MRR + 3.5% ต่อปี
ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
calendar
ระยะเวลากู้
สูงสุด 4 ปี และไม่เกินสัญญาจ้างที่เหลือ
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการจ่ายเงินกู้
  3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
  4. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  5. มีบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
  • พนักงานราชการ ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่ทำงานในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้ขอกู้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานในสถานที่เดียวกัน 
การจ่ายเงินกู้
  • เป็นเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา สามารถผ่อนได้ไม่เกิน 4 ปี และไม่เกินอายุในสัญญาจ้าง
เอกสารการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  2. ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  3. Statement บัญชีเงินฝาก

คำถามที่พบบ่อย