สินเชื่อบุคคล
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็ขอสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้ สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินสดสำรองพร้อมใช้
วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน
checkimg
สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ
มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
checkimg
คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง
ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

INTEREST RATES
อัตราดอกเบี้ย
ผู้ขอกู้ อัตราดอกเบี้ย
1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน MRR + 3.5%
2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการกลุ่มพิเศษ
MRR + 5.5%
3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- พนักงานเอกชน 
MRR + 6.0%

วงเงินกู้ที่ให้
ผู้ขอกู้ หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สูงสุด 12 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน
หน่วยงานเอกชน สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

สมัครสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ คลิกเลย

คุณสมบัติผู้กู้
1) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
มี ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
ไม่มี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

2) พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
มี ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
ไม่มี ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี มีการต่อสัญญาจ้างแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

3) พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
มี ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้
เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า
ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่มได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

คำถามที่พบบ่อย