สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ/ลูกจ้างกระทรวงกลาโหม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการหรือลูกจ้างกระทรวงกลาโหม

อนาคตมั่นคง มั่นใจไปกับเรา
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ
checkimg
รู้ผลเร็ว ภายใน 7 วันทำการ
checkimg
ไม่ยุ่งยาก ใช้หลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกันได้

INTERESTS & PERIOD
อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาให้กู้
การชำระเงินกู้
ผู้กู้รับบำนาญ
หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินบำนาญนำส่งธนาคาร เพื่อชำระหนี้ที่เหลือจนครบอายุสัญญา
ผู้กู้รับบำเหน็จ
 • ต้องมีผู้กู้ร่วม โดยเป็นผู้ที่มีรายได้น่าเชื่อถือ
 • กรณีไม่มีผู้กู้ร่วม ธนาคารจะพิจารณาว่า ผู้กู้มีรายได้เพียงพอจ่ายเงินกู้หรือไม่ เมื่อผู้กู้อายุครบ 60 ปี
  หากรายได้ไม่เพียงพอ จะให้ต้นสังกัดหักเงินบำเหน็จ เพื่อจ่ายเงินกู้ที่เหลือทั้งหมดนำส่งธนาคาร
ข้อควรรู้
ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี ต้องไม่เกินอายุสัญญาเช่า และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียม
 • การตรวจงวดงานเพื่อเบิกจ่ายเงินกู้ กรณีปลูกสร้างบ้าน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมครั้งละ 400 บาท
 • การชำระหนี้คืนก่อนกำหนด เฉพาะกรณีไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นหรือรีไฟแนนซ์ ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดในอัตรา 3% ของต้นเงินกู้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้น
 • ลดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ลง 50% ของสินเชื่อเคหะทั่วไปขั้นต่ำ 1,000 บาท
หลักประกันที่ใช้
 • สิทธิการเช่าที่ดิน หรือ
 • ที่ดินพร้อมบ้าน หรือ
 • อาคารชุดเพื่อที่อยู่อาศัย
การให้วงเงิน
 • เงินกู้แบบระยะยาว (Term Loan)
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก


คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำของกระทรวงกลาโหม
 • ไม่เคยมีประวัติหนี้เสียกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ หรือลูกจ้างกระทรวงกลาโหม | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ หรือลูกจ้างกระทรวงกลาโหม อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ขอกู้เพิ่มได้ถึง 10% รู้ผลใน 7 วัน ใช้หลักทรัพย์ที่กู้ค้ำประกันได้ ไม่ยุ่งยาก สินเชื่อบ้าน, อยากมีบ้าน, ดอกเบี้ยบ้าน, กู้ซื้อบ้าน, กู้เงินสร้างบ้าน, กู้เงินต่อเติมบ้าน, ซื้อบ้าน, ซื้อคอนโด, ซื้อทาวเฮาส์, คำนวณผ่อนบ้าน, กู้เงินซื้อบ้าน, คำนวณดอกเบี้ยบ้าน, ผ่อนบ้าน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, กู้ซื้อที่ดิน, สินเชื่อบ้านข้าราชการ