สินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน
checkimg
ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
(ยกเว้นรีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่น)

INTERESTS
&PERIOD
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
แบบปกติ
อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด(%)
ปีที่ 1
เดือนที่ 1-9 = 0.99
เดือนที่ 10-12 = MRR - 1.50
ปีที่ 2
MRR - 1.25
ปีที่ 3
MRR - 1.50
หลังจากนั้น
MRR - 1.75

ดอกเบี้ยพิเศษในเดือนที่ 10-12 ของปีแรกเมื่อทำประกันสินเชื่อ


แบบทำประกัน
อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด(%)
ปีที่ 1
เดือนที่ 1-9 = 0.99
เดือนที่ 10-12 = MRR - 3.00
ปีที่ 2
MRR - 1.25
ปีที่ 3
MRR - 1.50
หลังจากนั้น
MRR - 1.75

*เมื่อทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ*

ความคุ้มครอง
ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้ (รายละเอียดตามธนาคาร) ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
 1. MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 2. ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 3. ค่าประเมิน 2,500 บาท
 4. ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 5. ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 6. อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
 7. ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินอื่น)
สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก


คุณสมบัติผู้กู้
 1. มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 4. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 5. ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 4. สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 5. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 6. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 7. สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 8. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน /)
 9. รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน | KTB สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นรีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่น) ผ่อนง่ายๆ ผ่านบัตร KTC. สินเชื่อบ้าน, อยากมีบ้าน, ดอกเบี้ยบ้าน, กู้ซื้อบ้าน, กู้เงินสร้างบ้าน, กู้เงินต่อเติมบ้าน, ซื้อบ้าน, ซื้อคอนโด, ซื้อทาวเฮาส์, คำนวณผ่อนบ้าน, กู้เงินซื้อบ้าน, คำนวณดอกเบี้ยบ้าน, ผ่อนบ้าน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, กู้ซื้อที่ดิน