ประกันวินาศภัย
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

สมัคร พ.ร.บ. เพื่อประกันรถยนต์ง่ายๆ คุ้มครองทันทีหลังรับกรมธรรม์
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาทต่อคน
checkimg
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ
สูงสุด 80,000 บาทต่อคน
checkimg
สมัครง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
เพียงใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
อุ่นใจกว่า..คุ้มครองทันทีที่เกิดเหตุ
coins
เริ่มต้นเพียง 645.21 บาท
ชดเชยรายได้สูงสุด 4,000 บาท

PACKAGE & COVERAGE
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครอง
(บาทต่อคน)
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ
30,000
1.2 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
35,000
ข้อ 1.1 และ 1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
65,000
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น (ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก)
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ
80,000
2.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
300,000
2.3 สูญเสียอวัยวะ
200,000 - 300,000
2.3.1 เสียตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสายตา (ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
300,000
2.3.2 เสียตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งแต่ข้อเท้า หรือขา หรือสายตา (ตาบอด) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
250,000
2.3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว
200,000
2.4 ชดเชยรายได้รายวัน 200 บาทต่อวัน สูงสุด 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
4,000
ข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกันแล้วไม่เกิน
304,000

เบี้ยประกันภัยต่อปี (บาท)
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรต่อปี (บาท)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
645.21
รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง
1,182.35
รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
967.28

เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) อุ่นใจคุ้มครองทันทีที่เกิดเหตุ | KTB ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) สมัคร พ.ร.บ. คุ้มครองทันทีหลังรับกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ประกันรถยนต์, พ.ร.บ., พรบ., ประกันรถยนต์, ประกันรถ, ประกันรถยนต์ภาคบังคับ