ประกันวินาศภัย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA ทันใจ)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA ทันใจ)

คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ โรงพยาบาลในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย สมัครง่ายๆ แค่ 2 นาที
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว ได้กรมธรรม์ทันที
checkimg
ง่าย ด้วยบัตรประชนแค่ใบเดียว
checkimg
ถูก เริ่มต้นที่ 650 บาทต่อปีเท่านั้น
checkimg
สะดวกกว่า ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยบัตร Care Card

PREMIUM
&OFFERS
เบี้ยประกันและข้อเสนอ
คุ้มครอง..ด้วยราคาที่ถูกกว่า
coins
คุ้มครองชีวิต ร่างกาย การชดเชย
และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
เบี้ยประกันเริ่มต้น 650 บาทต่อปี

PACKAGE & COVERAGE
แผนประกันและความคุ้มครอง
PA ทันใจ แผนที่ 1 PA ทันใจ แผนที่ 2
เบี้ยประกันภัยรวมภาษี และอากรต่อปี (บาท)
650 1,250
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
อุบัติเหตุทั่วไป
200,000 200,000
ถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย
100,000 100,000
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
100,000 100,000
2. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
x 2 เท่า ของทุนประกันภัย x 2 เท่า ของทุนประกันภัย
3. เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมคู่สมรส (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
x 2 เท่า ของทุนประกันภัย x 2 เท่า ของทุนประกันภัย
4. ค่าชดเชยรายได้รายวัน สูงสุด 365 วัน กรณีเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลจากอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยใน ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
300 ไม่คุ้มครอง
5. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ไม่คุ้มครอง 20,000

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
  • ทำประกันภัยได้ตั้งแต่อายุ 5 - 60 ปี
  • สุขภาพดี ไม่พิการหรือไม่ป่วยเรื้อรัง ในวันที่ขอเอาประกันภัย
เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA ทันใจ) ธ.กรุงไทย สมัครง่ายๆ แค่ 2 นาที ประกัน PA ทันใจ คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ รพ.ในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย ได้กรมธรรม์ทันที สมัครง่าย ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เริ่มต้นที่ 650 บาทต่อปีเท่านั้น ประกันอุบัติเหตุ, ประกัน, คุ้มคร้งค่ารักษาพยาบาล, ประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล