E-Banking
บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)

บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)

เพิ่มโอกาสในการลงทุน ด้วยตัวคุณเองง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอ
อยู่ที่ไหนก็ได้ ทำรายการได้ด้วยตนเองทันที
checkimg
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
checkimg
ไม่ต้องซื้อเช็ค ไม่ต้องถือเงินสด
ระบบสามารถตัดเงินจองซื้อจากบัญชีเงินฝากได้ทันที
checkimg
ง่าย
ไม่ต้องกรอกเอกสาร ไม่ต้องเซ็นเอกสารให้ยุ่งยากกวนใจ
checkimg
มั่นใจ ปลอดภัย
ระบบมีความปลอดภัยระดับสูง ยืนยันตัวตนด้วยการ login ผ่าน User ID ของ Internet Banking/Krungthai NEXT

LOG IN
เข้าสู่ระบบ Money Connect by Krungthai
จองซื้อหลักทรัพย์ง่ายๆ เริ่มเลย!!


ระยะเวลาการให้บริการ
ระบบ Money Connect by Krungthai เปิดให้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ (หุ้นกู้/พันธบัตร/หน่วยลงทุน) ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย ตามช่วงวันและเวลาการเปิดเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยขอสงวนสิทธิให้ทีมผู้จัดการการจัดจำหน่ายของธนาคาร กำหนดเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามเกณฑ์การเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการนำหลักทรัพย์เปิดเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์นี้
คุณสมบัติผู้ที่สามารถจองซื้อหลักทรัพย์ (หุ้นกู้/พันธบัตร/หน่วยลงทุน) ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai ได้แก่
 1. บุคคลธรรมดาที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย และใช้บริการ Online Banking ของธนาคารกรุงไทยโดยเป็น
  • นักลงทุนรายย่อยทั่วไป หรือ นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) สำหรับการจองซื้อหลักทรัพย์ (หุ้นกู้/พันธบัตร/หน่วยลงทุน) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO)
  • นักลงทุนรายใหญ่ (HNW) ของธนาคารกรุงไทย สำหรับการจองซื้อหลักทรัพย์ (หุ้นกู้/พันธบัตร/หน่วยลงทุน) ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง 60  ปี
วิธีการจองซื้อและข้อควรรู้ ในการทำรายการจองซื้อผ่านระบบ Money Connect by Krungthai
 1. การเข้าสู่ระบบ Money Connect by Krungthai ได้จาก
  • ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.moneyconnect.ktbnetbank.com/
  • ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th) ดังนี้
   • หน้าแรก > บริการออนไลน์ > เลือกระบบ Money Connect by Krungthai หรือ
   • ลูกค้าบุคคล > E-Banking > บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ (ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
  • ผ่านทาง Mobile Application – Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย
 2. Login เข้าสู่ระบบ ด้วย User และ password ของ Krungthai netbank
 3. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนใช้งาน
  • หากเป็นลูกค้าเดิมที่มีบัญชี Internet Banking/Krungthai NEXT และผ่านการยืนยันตัวตนตามกระบวนการของธนาคารแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ทันที
  • เมื่อเข้าสู่ระบบ Money Connect by Krungthai ครั้งแรก ระบบจะให้ลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้งาน และให้ประเมินความเสี่ยงการลงทุน โดยลูกค้าที่มี Risk Profile กับธนาคารอยู่แล้ว สามารถเลือกใช้ Risk Profile เดิม หรือประเมินความเสี่ยงใหม่ก็ได้
 4. การจองซื้อหลักทรัพย์
  • ทุกครั้งที่มีการซื้อ หลักทรัพย์ ก่อนทำรายการซื้อขาย ระบบจะมีการตรวจสอบระดับ และอายุของ Risk Profile ของลูกค้าทุกครั้ง หาก Risk Profile หมดอายุ ระบบจะบังคับให้ทำแบบประเมิน Risk Profile ใหม่
  • กรณีหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อ มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าที่ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงได้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนและให้ยืนยัน เพื่อยินยอมในความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ตามข้อกำหนดของ กลต. และระบบจะมีการเก็บข้อมูลในส่วนนี้ไว้ ในกรณีที่ไม่ยืนยันรับความเสี่ยง ระบบจะไม่อนุญาตให้จองซื้อหลักทรัพย์นั้น
  • ระบบแสดงข้อมูลหลักทรัพย์แบบสรุป (Factsheet) และสามารถเปิดไปยังหนังสือชี้ชวนที่หน้าเวปไซท์ของ กลต. ได้
 5. การชำระเงิน
  • เมื่อลูกค้าสมัครใช้บริการ ระบบจะให้เลือกบัญชีหลักที่ใช้บริการจ่ายเงิน หรือรับเงินคืนในการใช้บริการนี้ โดยระบบจะมีการตรวจสอบยอดเงินที่สามารถถอนได้ของบัญชีนั้นๆ หากจำนวนเงินไม่เพียงพอ จะไม่สามารถทำรายการต่อได้
  • ก่อนทำรายการชำระเงิน ระบบจะมีการส่ง OTP มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าใช้บริการ เป็น 2 Factor ในการตรวจสอบตัวตนอีกชั้นหนึ่งว่า ลูกค้ายืนยันการทำรายการ
  • กรณีที่ธนาคารไม่ได้รับเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งผลตอบกลับว่าทำรายการไม่สำเร็จ เพื่อให้ทำรายการใหม่
  • สามารถเปลี่ยนบัญชีในการซื้อขายได้จากหน้า profile โดยหากต้องการเพิ่มบัญชีที่ไม่ได้ผูกกับ Internet Banking / Krungthai NEXT จะต้องดำเนินการเพิ่มบัญชีในระบบ Internet Banking / Krungthai NEXT ก่อน
 6. การคืนเงิน เกิดขึ้นได้ 2 กรณีคือ
  • คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เช่น ไม่นำส่งเอกสารประกอบจองซื้อตามกำหนด
  • ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
  - ธนาคารมีการตรวจสอบสถานะของบัญชีหลักที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ และทำรายการคืนเงินให้ลูกค้า
  - กรณีที่สถานะบัญชีหลักของลูกค้าไม่ปกติ เช่น ลูกค้าอายัดบัญชี หรือมีหน่วยงานทางการให้ธนาคารอายัดบัญชี เป็นต้น ทำให้ระบบไม่สามารถคืนเงินได้อัตโนมัติ ธนาคารได้กำหนดหน่วยงานที่ดำเนินการติดต่อลูกค้า เพื่อขอรายละเอียดบัญชีที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยเงินที่คืนเงินเข้าบัญชีไม่ได้จะคงค้างอยู่ในบัญชีที่เปิดเพื่อรองรับการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ
 7. การแนบเอกสารการจองซื้อ
  • เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อที่ต้องใช้ เป็นไปตามเงื่อนไขการเสนอขายของหลักทรัพย์นั้นๆ ที่เปิดไว้ในหนังสือชี้ชวน (ส่วนของข้อมูลการเสนอขาย)
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้บริการระบบ Money Connect By Krungthai
คู่มือการใช้บริการระบบ Money Connect By Krungthai  
(2.60 MB) PDF
คำถามที่พบบ่อย
 
 • หลักทรัพย์อะไรบ้างที่จองซื้อ ผ่านระบบ Money Connect
  • หลักทรัพย์ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย อาทิเช่น

   • หน่วยลงทุน (Investment Unit) คือ หลักทรัพย์ที่ออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้น แล้วจัดสรรเงินในกองทุนนั้น
   • กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) คือ เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นกองทรัสต์
   • หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) อาทิ Thailand Future Fund คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุน เพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะในวงกว้างของประเทศไทย โดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนสูง
   • ตราสารหนี้เอกชน เช่น หุ้นกู้ (Corporate Debentures) คือ ตราสารหนี้ ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง และผู้ถือตราสาร หรือ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลา และจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด

 • เข้าไปที่ ระบบ Money Connect by Krungthai แล้วไม่เห็นหลักทรัพย์ที่เสนอขาย อาจเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
   • เวลาที่ผู้ลงทุนเข้าไปอาจไม่ใช่ช่วงวันที่เปิดเสนอขายหลักทรัพย์
   • ประเภทการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น อาจไม่ได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป แต่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ หากผู้ลงทุนไม่เห็นรายการหลักทรัพย์ อาจเนื่องจากผู้ลงทุนยังไม่ได้เป็นลูกค้ากลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ของธนาคารกรุงไทย
   • หลักทรัพย์นั้นอาจมีโครงสร้างซับซ้อน หรือ ไม่เปิดจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน ระบบ Money Connect by Krungthai 

 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีหลักทรัพย์อะไรที่เสนอขายในช่วงนั้นและสามารถจองซื้อ ผ่านระบบ Money Connect ได้
   • ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นๆ  จากหนังสือชี้ชวน ในส่วนข้อมูลการเสนอขาย ที่ยื่นต่อสำนักงาน กลต. หรือ
   • สามารถเข้า ระบบ Money Connect by Krungthai  จะเห็นรายการหลักทรัพย์ที่เสามารถจองซื้อได้ หรือ
   • สอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือติดต่อ  Cell Center โทร  02-111-1111

 • หลักทรัพย์ทุกประเภท ที่ธนาคารกรุงไทยจัดจำหน่าย สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Money Connect ได้ใช่หรือไม่
  • ไม่ใช่ อาจมีหลักทรัพย์บางประเภทมีโครงสร้างซับซ้อน ตัวอย่างเช่น Hybrid Bond (หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน เป็นต้น จะไม่เปิดช่องทางการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์  (Money Connect by Krungthai)