เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์

บัญชีออมระยะสั้น คล่องตัวทุกกิจกรรมการเงิน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวัน
รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
checkimg
รับดอกเบี้ยไม่เกินปีละ 20,000 บาท
ไม่ต้องเสียภาษี
checkimg
ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้
โดยตัดบัญชีอัตโนมัติ
checkimg
ใช้คู่กับบัตรเดบิต
ทำรายการต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา
checkimg
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

INTEREST
RATES
คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวัน
รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย.และ ธ.ค.)
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ ขณะนั้น

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
เอกสารการเปิดบัญชี
  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

เงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเดียว ครบทุกกิจกรรมการเงิน | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวัน รับดอกเบี้ยไม่เกินปีละ 20,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ ได้ ออมเงิน, ฝากเงิน, ออมทรัพย์, ดอกเบี้ย

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ  
(0.12 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์  
(0.12 MB) PDF