เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากกระแสรายวัน

เงินฝากกระแสรายวัน

รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ ให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องง่ายด้วยเงินฝากกระแสรายวัน
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ
ด้วยสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD)
checkimg
สะดวก ปลอดภัย
ทั้งเบิกถอนและจ่ายเช็ค
checkimg
คล่องตัว
ถอนเงินสดด้วยเช็คตามวงเงินที่ธนาคารกำหนด
checkimg
ง่าย
ถอนเงินได้ผ่านบัตร ATM และ Visa Debit ได้ทุกที่ทุกเวลา

รายละเอียดการให้บริการ
 • บริการบัญชีเงินฝากเพื่อประกอบธุรกิจ สามารถใช้ครอบคลุมทุกขนาดธุรกิจ
 • สามารถสั่งจ่ายเงินได้สะดวก ใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน ฝาก-ถอนต่างสาขาได้ โดยคำนวณดอกเบี้ยทุกวัน และตัดบัญชีลูกค้าทุกสิ้นเดือน
 • สามารถขอใช้เงินเบิกเกินบัญชีได้ ไม่มีดอกเบี้ยให้บัญชีกระแสรายวัน
คำแนะนำการใช้เช็ค
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเช็คได้ง่ายๆ เช่น สถานะเช็ค, รายการอายัดเช็ค, การอายัดเช็ค ได้ที่ Call Center 02-111-1111 หรือ บริการ Self Service Banking ของธนาคาร
 • ควรขีดคร่อมเช็คที่มุมบนด้านซ้ายของเช็คสั่งจ่ายให้ผู้รับเช็คนำเงินไปฝากเข้าบัญชี ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ และควรเขียนข้อความว่า “ห้ามเปลี่ยนมือ” หรือ “A/C Payee Only” ไว้ระหว่างเส้นขนาน 2 เส้นดังกล่าว เพื่อเป็นการเจาะจงให้นำเช็คเข้าบัญชีตามชื่อที่ระบุบนหน้าเช็คเท่านั้น
จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและรักษาบัญชี
 • ทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกำหนดเงินฝากขั้นต่ำครั้งแรก 10,000 บาท
 • ต้องฝากไว้อย่างน้อย 1,000 บาท เพื่อไม่ให้เสียค่ารักษาบัญชี 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ
 2. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น

เงินฝากกระแสรายวัน รวดเร็ว คล่องตัว ตอบทุกโจทย์ธุรกิจ | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ สะดวก ปลอดภัย ทั้งเบิกถอนและจ่ายเช็ค คล่องตัว ถอนเงินได้ผ่านบัตร ATM และ Visa Debit ทุกที่ทุกเวลา ออมเงิน, ฝากเงิน, กระแสรายวัน, ดอกเบี้ย

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
(0.10 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน
Product Catalog : เงินฝากกระแสรายวัน  
(0.07 MB) PDF