เงินฝาก
บัญชี netbank

บัญชี netbank

เพิ่มความคล่องตัว กับบริการเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับดอกเบี้ยสูงกว่าถึง 0.5%
checkimg
เลือกเวลาฝากได้ตามใจ
checkimg
ง่าย ไม่ต้องพกสมุดบัญชี
checkimg
มีให้เลือกเปิดบัญชีได้ 3 แบบ ได้แก่
Net Savings Net Extra และ Net Fixed
เพิ่มความสะดวกด้วยบัญชี netbank กว่า 3 ประเภท
 • Net Savings เป็นบัญชีหมุนเวียนให้ความคล่องตัวสะดวกในชีวิตประจำวัน
 • Net Extra เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติถึง 0.5%
  ข้อควรรู้
  • ต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี 10,000 บาทต่อเดือน
  • ถอนออกได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน
 • Net Fixed เป็นเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีฝากประจำปกติและกำหนดเวลาในการฝากได้ด้วยตัวเอง
  (พบกับโปรโมชั่น Net Fixed ได้อย่างต่อเนื่อง)