เงินฝาก Online Krungthai NEXT
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวกยิ่งขึ้น
ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางสาขา
checkimg
ง่ายยิ่งขึ้น
ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝากอีกต่อไป
checkimg
ปลอดภัยมากขึ้น
ไม่ต้องกลัวสมุดคู่ฝากสูญหาย หรือการปลอมแปลงเอกสาร

INTEREST
RATES
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย/ปี
0.50 %

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
  • ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT ตามที่ธนาคารกำหนด
  • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
  • ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings  
(0.07 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai NEXT Savings  
(0.21 MB) PDF
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์  
(0.28 MB) PDF