เงินฝาก
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)

สบายใจ ใช้ฟรี* ไม่มีค่าธรรมเนียม
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
แรกเข้า รายปี และการออกบัตรใหม่ (กรณีบัตรหมดอายุ) ของบัตรเดบิตกรุงไทยช้อปสมาร์ท คลาสสิค
checkimg
ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
checkimg
ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

INTEREST
RATES
อัตราดอกเบี้ย
รับดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
ข้อควรรู้
  • สัญชาติไทย อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น
  • 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น
  • กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง ธนาคารจะทำการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ ซึ่งเงื่อนไขการใช้บริการ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยหากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารขอสวงนสิทธิ์ในการคิดค่ารักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
ดาวน์โหลด
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์  -26 ต.ค. 2561
(0.08 MB) PDF
Sales Sheet : บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
Sales Sheet : บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)  -26 ต.ค. 2561
(0.20 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)  -26 ต.ค. 2561
(0.13 MB) PDF