โอนเงิน
โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา

โอนเงินระหว่างประเทศง่ายนิดเดียว ไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหน ก็ส่งเงินผ่านกรุงไทยได้ทั่วประเทศ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
โอนเงินรวดเร็วด้วยมาตรฐานสากล
การันตีด้วยรางวัล STPA (Straight through Processing Award)
checkimg
โอนเงินได้มากกว่า 150 สกุลเงินต่างประเทศ
checkimg
ปลอดภัย ครบถ้วน
สำหรับทุกรายการโอน
checkimg
พิเศษยิ่งขึ้น กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
เพราะกรุงไทยสนับสนุนด้านการศึกษา

FEE RATES
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • ผู้รับเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (Change BEN/SHA)
  • รับเงินโอนไม่เต็มจำนวน เพราะต้องถูกหักเป็นค่าธรรมเนียม
  • 400 บาท / รายการทุกสกุลเงิน ลดเหลือ 300 บาท หากทำรายการผ่าน Krungthai NEXT
 • ผู้โอนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บ (Change OUR)
  • รับเงินโอนเต็มจำนวน
ข้อควรรู้ :
ผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้รับเงินในต่างประเทศ
เอกสารที่ใช้ในการโอน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอโอน 
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือวีซ่า ของนักเรียน
 • หนังสือหรือหลักฐานการเรียนที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 • สำเนาสมุดเงินฝากที่มีเลขที่บัญชีของธนาคารในต่างประเทศ (ถ้ามี)
พิเศษกับบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ
 • ข้อมูลทุนการศึกษา
 • เงินกู้เรียนต่อต่างประเทศ
 • ออกหนังสือรับรองทางการเงินเพื่อขอวีซ่า
 • แลกเงินต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
 • บัตร ATM VISA Debit กดเงินได้ในต่างแดน
 • บัญชีเงินฝากต่างประเทศ
บริการพิเศษ  e- Advice
ติดตามผลการโอนผ่านทาง email ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแจ้งทางธนาคารเพื่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 02 -217- 1091 ถึง 96 ,02-217- 1161 ถึง 63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 0-2208- 3616-20

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา เรียนที่ไหนก็โอนง่าย รวดเร็ว | KTB โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา โอนเงินได้มากกว่า 150 สกุลเงินต่างประเทศ โอนเงินรวดเร็วด้วยมาตรฐานสากล ปลอดภัย ครบถ้วน พิเศษกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า โอนเงิน, โอนเงินต่างประเทศ, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, โอนเงินสกุลต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนถูก