โอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคาร

โอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคาร

โอนเงินครั้งละหลายรายการ สะดวก มั่นใจ ประหยัด ปลอดภัย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประหยัดเวลา
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
checkimg
โอนเงินรวดเร็ว
ทั้งบัญชีกรุงไทย และธนาคารอื่นด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ต
checkimg
มั่นใจ ปลอดภัย
ติดตามสถานะและผลการทำรายการแบบ Real Time

INTEREST RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
จำนวนเงิน (บาท) อัตราค่าธรรมเนียม
BPS Credit Next Day BPS Credit Same Day
น้อยกว่า 100,000.00 12 20
100,000.01 – 500,000.00 75
500,000.01 – 2,000,000.00 200

รายละเอียดของบริการ
เป็นบริการโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัติโนมัติครั้งละหลายรายการ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยและบัญชีธนาคารอื่นๆที่เป็นสมาชิกในระบบ Krungthai Bulk Payment System โดยหน่วยงาน/บริษัทเป็นผู้จัดทำข้อมูลการโอนเงิน และส่งข้อมูลให้ธนาคารผ่านระบบ Krungthai Biz Payment ทาง Internet
  • BPS Credit Next Day หน่วยงานนำส่งข้อมูลการโอนเงินให้ธนาคารล่วงหน้าก่อนวันที่รายการมีผล และเงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนเมื่อถึงวันที่รายการมีผล
  • BPS Credit Same Day หน่วยงานนำส่งข้อมูลการโอนเงินให้ธนาคารภายในวันที่รายการมีผล และเงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกัน
เวลาให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบ Krungthai Biz Payment (คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ) หรือสาขาธนาคารกรุงไทย