รับชำระเงินและเติมเงิน
กระเป๋าเงิน mPAY

กระเป๋าเงิน mPAY

ผูกบัญชีธนาคารไว้กับบริการ mPAY เพื่อเติมเงินเข้า mPAY Wallet ชำระค่าสินค้าและบริการ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ง่าย
ลูกค้าสามารถสมัครและผูกบัญชีได้ง่ายๆ บน mPAY Application พร้อมใช้งานได้ทันที
สะดวก
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการโดยสามารถ ทำรายการได้เองบน mPAY Application
พร้อมใช้ทันที
สมัครผูกบัญชีและทำรายการเองได้ง่ายๆ พร้อมใช้

HOW TO GET
ขั้นตอนการทำรายการ
HOW TO GET ขั้นตอนการทำรายการ
สมัครบริการ mPAY
1
ดาวน์โหลด mPAY Application
ดาวน์โหลด
mPAY Application
กำหนดรหัสส่วนตัวและกรอกข้อมูล
กำหนดรหัสส่วนตัว
และกรอกข้อมูล
ผูกบัญชีกรุงไทยเข้ากับ mPAY
2
เข้า mPAY App เลือก “+ เติมเงิน”
เข้า mPAY App
เลือก “+ เติมเงิน”
เลือก “บัญชีธนาคาร”
เลือก “บัญชีธนาคาร”
เลือก “ธนาคารกรุงไทย”
เลือก “ธนาคารกรุงไทย”
เลือกช่องทางลงทะเบียนผ่าน KTB netbank หรือ เลขบัตร ATM
เลือกช่องทางลงทะเบียน
ผ่าน Krungthai NEXT
หรือ เลขบัตร ATM
เติมเงิน mPAY Wallet ด้วยบัญชีกรุงไทย
3
เข้า mPAY App เลือก “+ เติมเงิน”
เข้า mPAY App เลือก “+ เติมเงิน”
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมและเลือก “ธนาคารกรุงไทย”
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
เติมและเลือก “ธนาคารกรุงไทย”
เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. ต้องมีบัตร ATM / Debit ที่ผูกกับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย หรือ มีบัญชีผู้ใช้งาน Krungthai NEXT เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย
  2. บัญชีที่ใช้ต้องเป็นบัญชีเดี่ยว ที่ยังคงสถานะบัญชีเป็น Active ที่ เคยให้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้กับธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้รับ OTP ในขั้นตอนยืนยันตัวตน
  3. ในการผูกบัญชี กรณีระบุ Password (Krungthai NEXT) หรือ PIN (ATM) ไม่ถูกต้อง ติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะ Lock ไม่ให้ทำรายการ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อขอดำเนินการปลด Lock
  4. เมื่อผูกบัญชีสำเร็จจะส่ง SMS และ E-mail (กรณีเฉพาะผูกบัญชีด้วย Krungthai NEXT) ให้ลูกค้าทันที

กระเป๋าเงิน mPAY Wallet ผูกบัญชีธนาคารง่ายๆ พร้อมใช้งานได้ทันที | KTB เติมเงินเข้ากระเป๋าเงิน mPAY Wallet สมัครและผูกบัญชีธนาคารไว้กับบริการ mPAY เองได้ง่ายๆ ทำรายการได้เองบน mPAY Application พร้อมใช้ทันที เติมเงิน mPAY, mPAY, ผูกบัญชีกับ mPAY, หักบัญชีอัตโนมัติ, เติมเงินผ่านแอป, เติมเงินเข้า mPAY