แลกเปลี่ยนเงินและตราสารต่างประเทศ
ขายดราฟต์ต่างประเทศ

ขายดราฟต์ต่างประเทศ

บริการออกดราฟต์ต่างประเทศ อีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยสูง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องพกพาเงินจำนวนมากไปต่างประเทศ หรือชำระค่าสินค้าที่ต่างประเทศ
checkimg
สะดวก
ใช้บริการได้ที่ สำนักงานใหญ่ และสาขาธนาคารทั่วประเทศ
checkimg
มีให้แลก 7 สกุลเงิน

Foreign Bank
Draft Service
สกุลเงินที่ขายดราฟต์ต่างประเทศ
ประเทศ สกุลเงินที่ขายดราฟต์ต่างประเทศ
U.S. DOLLAR USD
EURO EUR
POUND STERLING GBP
SINGAPORE DOLLAR SGD
AUSTRALIAN DOLLAR AUD
NEW ZEALAND DOLLAR NZD
CANADIAN DOLLAR CAD

ขั้นตอนการใช้บริการ
  • ระบุชื่อผู้รับเงิน และจำนวนเงินบนหน้าดราฟต์ได้
  • ผู้รับเงินสามารถขึ้นเงินโดยนำดราฟต์เข้าบัญชีที่ธนาคารใดๆได้ทั่วโลก
  • ชำระโดยใช้ เงินสด / หักบัญชีเงินบาท / บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ / เช็คต่างประเทศ / หักบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  • หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ เช่น Invoice เอกสารการศึกษา หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน
ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมฉบับละ 400 บาท
  • ค่าอากรฉบับละ 3 บาท