แลกเปลี่ยนเงินและตราสารต่างประเทศ
เรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

เรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

รับตั๋วเงินต่างประเทศไว้เพื่อเรียกเก็บ ทราบผลแล้ว นำเงินเข้าบัญชีได้เลย
Foreign Currencies
สกุลเงินที่รับ
ประเทศ สกุลเงิน
U.S. DOLLAR USD
EURO EUR
POUND STERLING GBP
SINGAPORE DOLLAR SGD
AUSTRALIAN DOLLAR AUD
NEW ZEALAND DOLLAR NZD
CANADIAN DOLLAR CAD
HONGKONG DOLLAR HKD
JAPANESE YEN JPY
SWISS FRANC CHF
SWEDISH KRONER SEK
NORWEGIAN KRONER NOK

เงื่อนไขการให้บริการ
  • ลูกค้าต้องนำมาขายด้วยตนเองตามที่ระบุหน้าตั๋ว
  • ผู้รับเงินต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  • ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 30-45 วัน 


    หมายเหตุ: 
ตั๋วเงินต่างประเทศที่สั่งจ่ายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐนิวยอร์ค) ใช้เวลาเรียกเก็บประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่ถูกส่งออกไปเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
  • ฉบับละ 600 บาท และอากรแสตมป์ ฉบับละ 3 บาท
  • Foreign Bank Charge เรียกเก็บโดยธนาคารตัวแทนต่างประเทศ