บัตรเดบิต
บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท คริสตัล เอ็กซ์ตร้า

บัตรเดบิตกรุงไทย
ช้อปสมาร์ท คริสตัล
เอ็กซ์ตร้า

ครบเครื่องทั้งคุ้มครองและชดเชยรายได้
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 50,000 บาท
ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
checkimg
ถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ได้ทั่วโลก
checkimg
ชดเชยรายได้วันละ 300 บาท
สูงสุดถึง 365 วัน

FEES
&CHARGES
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
รายปี
100 บาท
399 บาท
* ลดค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อบัตร 1 ใบ สำหรับปีแรก เมื่อผูกกับบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
ADVANTAGE & COVERAGE
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 • อุบัติเหตุทั่วไป
50,000 บาท
 • ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
10,000 บาท
 • อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 บาท
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจาก
 • อุบัติเหตุทั่วไป
วันละ 300 บาท
 • อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อุบัติเหตุแต่ละครั้ง คุ้มครองสูงสุด 365 วัน)

สิ้นสุดความคุ้มครองในกรณี
 • ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปีได้
 • บัญชีเงินฝากถูกปิด
 • บัตรถูกยกเลิก
ทำบัตร ง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 • ถือบัตรได้สูงสุดคนละ ไม่เกิน 2 ใบ
 • อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • สามารถขอทำบัตรได้ทันที หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารอยู่แล้ว
 • บัญชีร่วมไม่สามารถสมัครทำบัตรได้
เอกสารขอทำบัตร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง(Passport)
 • ชาวต่างด้าวใช้ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

ดาวน์โหลด
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
(0.09 MB) PDF