บัตรเดบิต
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

27 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป
รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

สะดวก ปลอดภัย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
แค่เติมเงินเข้าบัตร ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ก็ใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ/ชำระเงินที่หน่วยงานราชการได้
checkimg
ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน
checkimg
เติมเงินได้ตั้งแต่ 100-30,000 บาท
checkimg
สามารถเช็คยอดเงิน/เติมเงิน/ถอน/โอน
ได้ที่เครื่อง ATM และ ADM กรุงไทย
checkimg
ติดตามโปรโมชั่นบัตรสวัสดิการได้ที่นี่ คลิก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ 
  • แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip  และแถบแม่เหล็ก โดย Contactless Chip  จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม)  ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา
  • แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา)
ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น  เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใชเสิทธิแทนได้ตามเงื่อนไข
  2. กรุณาเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐบาล
  3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
การใช้สิทธิ
       ตั้งแต่  1 ตุลาคม 2560 เป็นค้นไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   สามารถใช้สิทธิตามวงเงินในบัตรฯ ที่ผู้ถือบัตรฯ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินในบัตรฯจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย  และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน* วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ  ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรฯ เป็นเงินสดได้
       สำหรับผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา ที่กำหนดให้รับบัตรและใช้บัตรได้ทันทีในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการชดเชย โดยยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม 2560 ให้ใปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
*ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม วงเงินจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน