บัตรเดบิต
บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

บัตรเดบิตกรุงไทย
ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

สุขเอ็กซ์ตร้ากับความคุ้มครองเหนือระดับ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย
จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท
ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
checkimg
จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
checkimg
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
ในโรงพยาบาลมาตราฐานระดับโลก ที่ร่วมรายการกว่า 350 แห่ง ทั่วประเทศ
checkimg
ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกัน 4 วันขึ้นไป

FEES
&CHARGES
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
รายปี
100 บาท
999 บาท
* ลดค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อบัตร 1 ใบ เมื่อผูกกับบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
ADVANTAGE & COVERAGE
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
 1. เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง 
 • อุบัติเหตุทั่วไป
200,000 บาท
 • ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 บาท
 • ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์  
50,000 บาท
 ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากภัยดังต่อไปนี้ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในวันหยุดราชการประจำปี*
+100,000 บาท
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในอุบัติเหตุสาธารณะ
+200,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่อง (รวมถึงภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย    10,000 บาท
 3. ค่าชดเชยรายได้ กรณีเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 10,000 บาท
 4. อายุสูงสุดที่รับประกันภัย  75 ปี

ถอน-โอนได้แบบเอ็กซ์ตร้าเหนือระดับ
 1. ถอนเงินสูงสุดครั้งละ  20,000 บาท และสูงสุดวันละ 150,000 บาท
 2. โอนเงินระหว่างบัญชีกับธนาคารอื่น สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 3. โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุดครั้งละ 30,000 บาท และสูงสุดวันละ 150,000 บาท
 4. โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทยและทำรายการธุรกรรมต่างๆ ได้สูงสุด ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี
ทำบัตรง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 1. อายุระหว่าง 15 - 75 ปีบริบูรณ์ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว
 2. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท และกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 4. ขอทำบัตรได้ทันที หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว
เอกสารขอทำบัตร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ดาวน์โหลด
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
(0.10 MB) PDF
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ BUPA
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ BUPA
(0.09 MB) XLS
คำถามที่พบบ่อย
 
 • ไม่สะดวกใช้บริการเพราะไม่มีตู้ ATM ใกล้ๆ ที่ทำงานหรือที่บ้าน
  • สามารถใช้บัตรกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า ชำระค่าสินค้าและบริการแทนเงินสดกับร้านค้าที่รับบัตรได้เลย

 • ค่าธรรมเนียมรายปีแพงไป
  • บัตรนี้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มมากกว่าบัตรทั่วไป เช่น ใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ มีส่วนลด มี Promotion มีวงเงินคุ้มครอง และมีค่ารักษาพยาบาล

 • มีบัตรหลายใบแล้ว
  • บัตรนี้มีสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ ฯลฯ เพียงแสดงบัตรก็สามารถรับบริการรักษาด้านอุบัติเหตุได้ทันที ไม่ต้องสำรองเงินจ่าย ในสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ