บัตรเดบิต
บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท คลาสสิค

บัตรเดบิตกรุงไทย
ช้อปสมาร์ท คลาสสิค

บัตรเดียว ใช้แทนเงินสดได้เลย
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดกับร้านค้าทั่วโลก
ที่มีเครื่องหมาย VISA ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ช้อปปิ้งออนไลน์อุ่นใจ
กับบริการ Verified by VISA
checkimg
รูดปุ๊บ รู้ปั๊บ!
เช็คค่าใช้จ่ายทันทีผ่าน Krungthai netbank
checkimg
ทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ธนาคารอื่น
ฟรี!! เดือนละ 4 ครั้ง
FEES
&CHARGES
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
รายปี
100 บาท
200 บาท
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
INTEREST RATES
อัตราค่าธรรมเนียม
รายการธุรกรรม วงเงินทำรายการต่อวัน ค่าธรรมเนียม
ถอน
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดครั้งละ 20,000 บาท
ข้ามเขต รายการละ 15 บาท
โอน โอนเงินข้ามเขต
 • ครั้งแรก ฟรี
 • ครั้งที่สองของเดือนขึ้นไป รายการละ 15 บาท
โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ไม่จำกัดวงเงิน -
โอนเงินระหว่างบัญชีกับธนาคารอื่น
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
-

โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท
-
ชำระสินค้าและบริการ ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ซื้อ 5,000,000 บาท -
ขายคืน ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -

ข้อควรรู้
วงเงินที่สามารถใช้ได้สูงสุดวันละ 50,000 บาท หากต้องการเพิ่มหรือลดวงเงิน ติดต่อสาขาที่ทำบัตร หรือ Krungthai Call Center 02-111-1111
ทำบัตรง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 3. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
เอกสารขอทำบัตร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 2. สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ดาวน์โหลด
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
(0.08 MB) PDF