บัตรเดบิต
กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม

บัตรเดบิตใบเดียวที่ใช่ ตอบทุกไลฟ์สไตล์ เดินทางสบาย ครอบคลุมหลากหลายเส้นทาง
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรเดบิต Mastercard
ใช้ช้อปได้ที่ร้านค้าทั่วโลก
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรเอทีเอ็ม
ใช้เบิกถอนเงินสดทั้งในและต่างประเทศ
checkimg
บัตรเดียว...เป็นบัตรแมงมุม
ใช้เดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน – สายสีม่วง และเครือข่ายบัตรแมงมุมอื่น ๆ ในอนาคต
checkimg
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
(วันนี้ – 30 พ.ย. 61)

FEES
&CHARGES
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
รายปี
100 บาท
299 บาท
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (วันนี้ – 30 พ.ย. 61)
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
Where to Apply
สมัครบัตรเดบิตแมงมุมได้ที่ธนาคารกรุงไทย

สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้รถไฟฟ้า MRT 71 สาขา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป
(จะเปิดจำหน่ายที่สาขาอื่นในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ร่วมรายการ เร็วนี้ๆ)


SPECIAL PROMOTION
รับ Cash Back 30 บาท เมื่อเติมเงิน 300 บาทขึ้นไป และชำระด้วย กรุงไทยบัตรเดบิตแมงมุมใบเดียวกัน ณ ห้องออกบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เท่านั้น

o รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 บาทต่อเดือน รับสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 90 บาทต่อบัตร

o จำกัด 20,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 60,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น

o 27 ก.ย. – 30 พ.ย. 2561

ทำบัตรง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 • อายุ 15 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี ประเภทบุคคลธรรมดา (เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทยขั้นต่ำ เพียง 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท)
เอกสารขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
เงื่อนไขการใช้บัตร / เงื่อนไขอื่นๆ
การใช้บัตรโดยสาร
 • ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม และสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถสะสมมูลค่าไว้เพื่อใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
 • ใช้เดินทางในระบบขนส่งมวลชนตามเครือข่ายบัตรแมงมุม โดยบัตรนี้สามารถใช้ได้กับผู้ให้บริการระบบขนส่งและผู้ให้บริการอื่นๆตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ แต่ละรายประกาศไว้
 • มูลค่าการเดินทางเริ่มต้นในบัตรเป็นศูนย์ (เท่ากับ 0 บาท)
 • การเติมเงินขั้นต่ำครั้งแรก 100 บาท (มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 0 บาท)
 • สามารถเติมมูลค่าลงในบัตรได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร
 • สามารถสะสมมูลค่าภายในบัตรได้สูงสุด 10,000 บาท
 • ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย
 • หากเกิดปัญหาระหว่างเดินทางในระบบ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องออกบัตรโดยสาร โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าโดยสารตามระเบียบของ รฟม. และหากบัตรดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เดินทางในครั้งต่อไป ให้ผู้ถือบัตรติดต่อสาขาของธนาคาร

วงเงินทำรายการต่อวัน 

 • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วันและสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง
 • โอนเงินระหว่างบัญชีนอกบัตรภายในธนาคาร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ใช้ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำธุรกรรมผ่านบัตรเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร

กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม ตอบทุกไลพ์สไตล์ ครอบคลุมหลากเส้นทาง บัตรเดบิตแมงมุม ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ช้อปสินค้ากับร้านค้าทั่วโลก เบิกถอนเงินสดทั้งในและต่างประเทศ ใช้เดินทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และเครือข่ายบัตรแมงมุมอื่นๆ ในอนาคต บัตรแมงมุม, บัตรกรุงไทย, บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB,บัตรใช้ซื้อของออนไลน์, บัตรใช้แทนเงินสด, ช้อปปิ้งออนไลน์

ดาวน์โหลด
รายชื่อสาขาที่สามารถสมัคร Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม
รายชื่อสาขาที่สามารถสมัคร Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม  -14 ก.ย. 2561
(0.41 MB) PDF
คำถามที่พบบ่อย
 
 • กรณีบัตรสูญหาย ต้องทำอย่างไร
  • เบื้องต้นสามารถอายัติบัตรใน KTB netbank เพื่อป้องกันการใช้งานเกี่ยวกับบัญชี และขอทำบัตรใหม่ที่สาขา (ไม่สามารถอายัดในส่วนของการใช้งานบัตรเดินทางได้) 

 • การขอคืนมูลค่าการเดินทางภายในบัตร
  • การขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link (Krungthai บัตรเดบิตแมงมุม)
   • เนื่องจากบัตร Krungthai Metro Link เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร กรณีบัตรหาย บัตรเสีย บัตรถูกยึด บัตรหมดอายุ หรือ ยกเลิกบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการติดต่อที่สาขาของธนาคารเพื่อดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฎิบัติของธนาคารเท่านั้น
   • เนื่องจากการใช้งานบัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสาร เป็นการใช้งานแยกส่วนกับการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ดังนั้นกรณีบัตรชำรุดเฉพาะส่วนการใช้งาน  ATM / เดบิต หรือกรณียกเลิกการใช้งานบัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต ผู้ถือบัตรยังสามารถใช้บัตร Krungthai Metro Link เป็นบัตรโดยสารได้
   • กรณีผู้ถือบัตรประสงค์ขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link ผู้ถือบัตรจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าคงเหลือ เป็นจำนวนเงิน 50 บาท/ใบ และการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรถือเป็นการยกเลิกการใช้งานบัตร ทั้งในส่วนของการใช้บัตรเพื่อโดยสารและการใช้บัตรเป็นบัตร ATM / เดบิต
   • ผู้ถือบัตรสามารถขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตรได้ โดยติดต่อสาขาของธนาคาร โดยปฎิบัติตามกระบวนการและเงื่อนไขของธนาคาร ดังต่อไปนี้
    - กรณีผู้ถือบัตรสามารถแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่สาขา เจ้าหน้าที่สาขาจะออกใบรับรองการขอคืนมูลค่าคงเหลือ เพื่อให้ผู้โดยสารนำเอกสารพร้อมบัตรไป ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบมูลค่าคงเหลือและขอรับมูลค่าคงเหลือคืน ในกรณีที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้า ไม่สามารถอ่านค่าบัตรได้ รฟม. จะดำเนินการตรวจสอบมูลค่าคงเหลือและโอนเงินคืนให้แก่ผู้ถือบัตรภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ถือบัตรติดต่อขอคืนมูลค่าคงเหลือ ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร สถานีรถไฟฟ้า
    - กรณีผู้ถือบัตรไม่สามารถแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่สาขา ธนาคารจะดำเนินการแจ้ง รฟม. เพื่อตรวจสอบมูลค่าคงเหลือ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร และธนาคารจะดำเนินการคืนมูลค่าคงเหลือให้แก่ ผู้ถือบัตรภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ธนาคารได้รับการยืนยันมูลค่าคงเหลือในบัตรจาก รฟม.
    - ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอคืนมูลค่าโดยสารในบัตร Krungthai Metro Link เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางการติดต่อของธนาคาร

 • บัตรนี้สามารถใช้เดินทาง แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้หรือไม่
  • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้ โดยจะสามารถใช้งานได้ตามแผนการให้บริการของบัตรแมงมุม

 • บัตรสามารถใช้เดินทาง รถไฟฟ้า BTS ได้หรือไม่
  • ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้ได้

 • กรณียกเลิกบัตรในระบบไปแล้วยังสามารถใช้งานบัตรแมงมุมในการเดินทางได้หรือไม่
  • สามารถใช้งานการเดินทางและเติมเงินค่าเดินทางได้ แต่จะไม่สามารถกดเงินหรือรูดซื้อสินค้าได้