บัตรเดบิต
บัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

บัตรเดบิตกรุงไทย
บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า

สุขเอ็กซ์ตร้ากับความคุ้มครองเหนือระดับ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
HIGHLIGHT
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย
จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
checkimg
จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
checkimg
ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
ในโรงพยาบาลมาตราฐานระดับโลก ที่ร่วมรายการกว่า 350 แห่ง ทั่วประเทศ
checkimg
ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป

FEES
&CHARGES
อัตราค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
รายปี
100 บาท
999 บาท
INTERESTS&PERIOD อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
ADVANTAGE & COVERAGE
ข้อตกลงความคุ้มครอง

รับประกันโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
รายละเอียดและวงเงินคุ้มครอง
 1. เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง 
 • อุบัติเหตุทั่วไป
200,000 บาท
 • ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 บาท
 • ขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์  
50,000 บาท
ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากภัยดังต่อไปนี้ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในวันหยุดราชการประจำปี*
+100,000 บาท
 • เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป ในอุบัติเหตุสาธารณะ
+200,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่อง (รวมถึงภัยจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 
10,000 บาท
 3. ค่าชดเชยรายได้ กรณีเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ไม่จำกัดจำนวนครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
10,000 บาท
 4. อายุสูงสุดที่รับประกันภัย
75 ปี

* วันหยุดราชการประจำปี หมายถึง วันหยุดราชการประจำปีที่ประกาศตามมติของคณะรัฐมนตรี รวมถึงวันหยุดชดเชยทางราชการ ทั้งนี้ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ตามปกติ เว้นแต่วันหยุดราชการประจำปีนั้นตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ก็ให้ถือว่าคุ้มครองด้วย
ถอน-โอนได้แบบเอ็กซ์ตร้าเหนือระดับ
 1. ถอนเงินสูงสุดครั้งละ  20,000 บาท และสูงสุดวันละ 150,000 บาท
 2. โอนเงินระหว่างบัญชีในบัตรได้ไม่จำกัด
 3. โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) สูงสุดครั้งละ 50,000 บาท และสูงสุดวันละ 150,000 บาท
 4. โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทยและทำรายการธุรกรรมต่างๆ ได้สูงสุด ตามวงเงินบัตรที่กำหนดเมื่อสมัครบัตรและยอดเงินคงเหลือในบัญชี
ทำบัตร ง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 1. อายุระหว่าง 15 - 75 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท และกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 4. ขอทำบัตรได้ทันที หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ข้อควรรู้
ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า | ธนาคารกรุงไทย ความคุ้มครองเหนือระดับ. คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท ไม่จำกัดครั้ง บัตรกรุงไทย, บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB,บัตรใช้ซื้อของออนไลน์, บัตรใช้แทนเงินสด, ช้อปปิ้งออนไลน์

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Term & Condition)
ข้อตกลงและเงื่อนไขการถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Term & Condition)  
(0.14 MB) PDF
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) Aetna
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) Aetna  
(0.42 MB) PDF
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)
ตารางการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)  
(0.21 MB) PDF
คำถามที่พบบ่อย