ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 18 ก.พ. 2562
ธนาคารปิดจุดบริการ/สาขาชั่วคราว เนื่องจาก
การไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

 1. สาขาห้าแยกฉลอง (รหัสสาขา 1082) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:30 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาถนนศักดิเดช(รหัสสาขา 1357) โทรศัพท์ : 0-7652-6656-7
  • สาขาราไวย์ ภูเก็ต(รหัสสาขา 958) โทรศัพท์ : 0-7638-3519 ถึง 20
  • สาขาถนนวิรัชหงษ์หยก(รหัสสาขา 1158) โทรศัพท์ : 0-7652-2161 ถึง 2

 2. สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง (รหัสสาขา 876) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาแม่ริม(รหัสสาขา 515) โทรศัพท์ : 0-5329-7221 , 0-5329-8401
  • สาขาแม่โจ้(รหัสสาขา 375) โทรศัพท์ : 0-5335-3431 ถึง 4
  • สาขาเชียงดาว(รหัสสาขา 516) โทรศัพท์ : 0-5345-5237 ถึง 9ขออภัยในความไม่สะดวก