ข่าวและประกาศ

อัพเดทวันที่ 14 มิ.ย. 2562
ธนาคารปิดจุดบริการ/สาขาชั่วคราว เนื่องจาก
การไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

 1. สาขามหาวิทยาลัยบูรพา (รหัสสาขา 386) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขาหนองมน(รหัสสาขา 243) โทรศัพท์ : 0-3839-2059 -60, 3141
  • สาขาบิ๊กซี ชลบุรี(รหัสสาขา 783) โทรศัพท์ : 0-3819-2150 ถึง 1
  • สาขาสามแยกอ่างศิลา(รหัสสาขา 376) โทรศัพท์ : 0-3827-2471 ถึง 4

 2. สาขาบางแสน (รหัสสาขา 1089) ปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น.
  จุดบริการ/สาขาใกล้เคียงที่สามารถใช้บริการได้ :
  • สาขามหาวิทยาลัยบูรพา(รหัสสาขา 386) โทรศัพท์ : 0-3815-3996
  • สาขาหนองมน(รหัสสาขา 243) โทรศัพท์ : 0-3839-2059 -60, 3141
  • สาขาบิ๊กซี ชลบุรี(รหัสสาขา 783) โทรศัพท์ : 0-3819-2150 ถึง 1ขออภัยในความไม่สะดวก