เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 21 ก.ย. 2561
มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ
สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4%*


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายมากกว่า 100 ลบ. หรือ ต้องการขอสินเชื่อ 20 ลบ. ขึ้นไป
  • มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
  • มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2561