เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 24 ม.ค. 2561
บริการ Verified by VISA

อัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการ Activate บริการ Verified by VISA (https://www.vbv.ktb.co.th)

เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ผ่านบัตรวีซ่าเดบิต ธนาคารกรุงไทย ขณะกำลังทำรายการผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ VISA

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ตู้ ATM และตู้ ADM กรุงไทย
 • KTB netbank
 • จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ ชำระค่าปรับจราจร PTM (Police Ticket Management)

*การชำระใบสั่งแบบเล่ม จะชำระได้หลังวันที่ได้รับใบสั่งไปแล้ว 2 วันทำการ

เอกสาร/สลิป / ข้อความ (SMS) ที่ได้จากการชำระเงินผ่าน ธ.กรุงไทยทุกช่องทาง และ/หรือหลักฐานการชำระเงินของหน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงิน โดยไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไปที่สถานีตำรวจอีก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการชำระค่าปรับของท่านโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมการทำรายการ

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร (Teller) 20 บาท ต่อรายการ
 • เครื่อง ATM /ADM 15 บาท ต่อรายการ
 • KTB Netbank 15 บาท ต่อรายการ
 • หน่วยบริการรับชำระเงินต่างๆ (Banking Agent) 20 บาท ต่อรายการ

ข้อแนะนำการใช้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

 • เก็บรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตนเอง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์หรือบัตรที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (Token หรือ Smart Card)
 • ไม่เปิดเผยเลขประจำตัวและรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ
 • ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
 • ทำลายเอกสารที่ใช้แจ้งเลขประจำตัวและรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมเป็นประจำ
 • ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยและใช้บริการกรองไวรัสทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้