เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 3 ก.ย. 2561
สินเชื่อกรุงไทย จ่ายดี ทวีคูณ
เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อทุกประเภท ได้แก่ วงเงิน T/L, W/C, L/G ยกเว้นวงเงินประเภท Trade Finance และ Buyer O/D

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน Financial Need ของลูกค้า (พิจารณาเฉพาะวงเงินที่มีกับ KTB เท่านั้น) และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน*
  • ผ่อนนาน... 10 ปี
  • พิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ Fixed Rate 5%* ปีแรกสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว เมื่อสมัครสินเชื่อและยื่นเอกสารครบภายใน 30 ธ.ค. 61

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด