เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 28 ส.ค. 2561
โปรโมชั่นพิเศษ สินเชื่อบุคคลสำหรับกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ดอกเบี้ยต่ำ กู้ง่าย...ใช้จ่ายได้ตามใจ

  • สินเชื่ออเนกประสงค์สวัสดิการ (MOU) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก 7.50% ต่อปี (MRR + 0.38% ต่อปี) *ระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี
  • สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ (MOU & Non-MOU) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก 8.50% ต่อปี (MRR + 1.38% ต่อปี) *ทบทวนวงเงินกู้ทุกปี
  • สินเชื่ออเนกประสงค์ (Non-MOU) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1 ปีแรก 9.00% ต่อปี (MRR + 1.88% ต่อปี) *ระยะเวลากู้สูงสุด 15 ปี

โปรโมชั่นพิเศษ สินเชื่อบุคคลสำหรับกลุ่มข้าราชการ

เงื่อนไข
  • มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย
  • สมัครและได้รับอนุมัติพร้อมตั้งวงเงินภายใน 31 ธันวาคม 2561
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งเสริมการขาย หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามปกติ
  • เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด