เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 20 ก.พ. 2561

บัตรประชาชน ใช้ยังไงให้ปลอดภัย

6 วิธีง่ายๆ ใช้บัตรประชาชนอย่างปลอดภัย ห่างไกลจากมิจฉาชีพ
  • สำเนาบัตรต้องขีดคร่อมและเขียนวัตถุประสงค์
  • ไม่ให้บัตรคนอื่นไปทำธุรกรรมแทน
  • เก็บบัตรและข้อมูลส่วนตัวให้ปลอดภัย
  • ไม่โพสภาพบัตรลง Social Media
  • เช็คเสมอว่าบัตรยังอยู่กับตัว
  • ถ้าบัตรหายให้ไปทำบัตรใหม่โดยเร็ว