เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 8 มิ.ย. 2561
ใช้ Grab ปั๊บ รับส่วนลด 200 บาท กับบัตรเดบิตกรุงไทย

คุ้มจ่าย สบายใจ สะดวกกว่าใช้เงินสด รับส่วนลด 100 บาท จำนวน 2 ครั้ง (รวมมูลค่า 200 บาท) เมื่อชำระค่าบริการผ่าน GrabPay ครั้งแรก ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย เพียงใส่รหัส "SABAIJAI" วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561


เงื่อนไข

  1. รับส่วนลด 100 บาท จํานวน 2 ครั้ง สําหรับผู้ใช้บริการที่ชําระค่าบริการผ่าน GrabPay (การชําระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต) เป็นครั้งแรกด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า โดยระบุรหัสส่วนลด "SABAIJAI" ก่อนการใช้บริการ
  2. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ใช้ ส่วนลดนี้ได้ 2 ครั้งเท่านั้น (จํากัดรหัสส่วนลดจํานวน 100,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
  3. ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดดังกล่าว
  4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถนําไปเป็นส่วนลดในครั้งถัดไป และไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  5. ส่วนลดนี้ใช้ได้กับบริการ JustGrab, GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, GrabBike (Win), GrabBike (Delivery)
  6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแบบ Advance Booking (การเรียกรถล่วงหน้า) และ GrabFood
  7. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  9. Grab และ/หรือ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของธนาคารฯ และ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการกรณีต้องการสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Grab Call Center 02 021 2500