เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 11 พ.ค. 2561
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อส่งเงินสะสม กอช.
สมาชิก กอช. รับ "ร่มรัก กอช." ฟรี! เมื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (DIRECT DEBIT) เพื่อส่งเงินสะสม วันนี้ - 30 มิ.ย. นี้ 

รายละเอียดการหักบัญชี
  • จำนวนเงินขั้นต่ำในการหักบัญชี 50 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,100 บาท/เดือน
  • หักบัญชีทุกวันที่ 20 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดทำการจะหักบัญชีในวันทำการถัดไป
เอกสารประกอบการสมัคร
  • แบบฟอร์มการหักบัญชีเงินฝาก เพื่อนำส่งเงินสะสมงวดถัดไป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
สอบถามและสมัครได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา