เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 14 พ.ค. 2561
ลุ้นทอง...ง่ายติ๊ดเดียวกับเป๋าตุง กรุงไทย

แจกทองทุกสัปดาห์ รวมมูลค่าเกือบ 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 15 ส.ค. 61
สแกน 1 ครั้ง รับทันที 1 สิทธิ์
พิเศษ! ร้านค้าที่สมัครใหม่และรับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตุง กรุงไทย 1 ครั้ง รับทันที 5 สิทธิ์
รับเงินได้ทุกแอปฯ ธนาคาร และไม่เสียค่าธรรมเนียม
*ได้สิทธิ์ลุ้นเมื่อมียอดรับเงินขั้นต่ำ 20 บาท/รายการ

โหลดฟรี! รองรับทั้งระบบ iOS และ Androidกติกาและเงื่อนไข

โดยทำการจับรางวัล ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ยกเว้น หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม และวัด
 • การรับสิทธิ์
  • ทุกการรับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตุงกรุงไทย จะได้รับทันที 1 สิทธิ์ / รายการ (โดยอัตโนมัติ)
  • พิเศษ สำหรับร้านค้าที่สมัครใหม่ ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตุง กรุงไทย และรับเงินผ่านแอปฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาโครงการ จะได้รับทันที 5 สิทธิ์ (โดยอัตโนมัติ)
 • ต้องมียอดรับเงินผ่านแอปฯ เป๋าตุง กรุงไทยขั้นต่ำ 20 บาท / รายการ
 • ธนาคารจะจัดพิมพ์ข้อมูล CIF ของผู้ร่วมรายการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาจัดทำเป็นชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ แล้วนำมาจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีทุกสัปดาห์ รวม 13 ครั้ง ดังนี้
  • ครั้งที่ 1 ทำรายการระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  • ครั้งที่ 2 ทำรายการระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 1 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 3 ทำรายการระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561 จับรางวัลวันที่ 8 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 4 ทำรายการระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 จับรางวัลวันที่ 15 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 5 ทำรายการระหว่างวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2561 จับรางวัลวันที่ 22 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 6 ทำรายการระหว่างวันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561 จับรางวัลวันที่ 29 มิถุนายน 2561
  • ครั้งที่ 7 ทำรายการระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 8 ทำรายการระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 9 ทำรายการระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 10 ทำรายการระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
  • ครั้งที่ 11 ทำรายการระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 3 สิงหาคม 2561
  • ครั้งที่ 12 ทำรายการระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  • ครั้งที่ 13 ทำรายการระหว่างวันที่ 6 - 15 สิงหาคม 2561 จับรางวัลวันที่ 21 สิงหาคม 256
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในผ่านทาง www.ktb.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันจับรางวัล ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2561, ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2561, ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2561, ครั้งที่ 4 วันที่ 22 มิถุนายน 2561, ครั้งที่ 5วันที่ 29 มิถุนายน 2561, ครั้งที่ 6 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561, ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561, ครั้งที่ 8 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561, ครั้งที่ 9 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561, ครั้งที่ 10 วันที่ 3 สิงหาคม 2561, ครั้งที่ 11 วันที่ 10 สิงหาคม 2561, ครั้งที่ 12 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 และ ครั้งที่ 13 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 และทางธนาคารฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดีแจ้งไว้กับธนาคารฯ และ/หรือ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ภายใน 30 วันทำการ หรือกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • ของรางวัลได้แก่ สร้อยคอทองคำจำนวนทั้งสิ้น 65 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 921,375 บาท แบ่งเป็น สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,250 บาท ครั้งละ 2 รางวัล จำนวน 13 ครั้ง รวม 26 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 526,500 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง มูลค่า 10,125 บาท ครั้งละ 3 รางวัล จำนวน 13 ครั้ง รวม 39 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 394,875 บาท
 • ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ ต้องติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนและสำเนา จำนวน 2 ชุด ณ ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ ชั้น 14  เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ของรางวัลที่เหลือจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ธนาคารฯ จะทำการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
 • ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับในแต่ละครั้งจะไม่นำไปรวมจับรางวัลในครั้งถัดไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • พนักงานธนาคารกรุงไทย ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • รายการนี้ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 758-770/2561
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 หรือ www.ktb.co.th