เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 17 เม.ย. 2561
สินเชื่อเพื่อซื้อ/ขยายเครื่องจักร

โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2)

  • ดอกเบี้ย 4%*
  • ผ่อนนาน 7 ปี
  • ปลอดเงินต้นนาน 12 เดือน

ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: ต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยใช้ Soft Loan 4% โครงการใดมาก่อน และประกอบธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด และ Supply Chain