เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 9 เม.ย. 2561
ร่วมลุ้น FIFA World Cup™ ติดขอบสนามกับบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า สนับสนุนโดยวีซ่า

สิทธิพิเศษ! สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า สูงสุด 2 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2561 รับบัตรเข้าชม 2018 FIFA World Cup™ รอบ 16 ทีมสุดท้ายที่ประเทศรัสเซีย จำนวนท่านละ 2 ใบ พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และที่พัก (มูลค่ารางวัลละ 612,800 บาท)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. เฉพาะบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่าเท่านั้น
  2. ธนาคารฯ คำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน
  3. ธนาคารฯ คำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่าในทุกรายการทั้งในประเทศ, ต่างประเทศ และ E-Commerce
  4. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการนี้ เช่น ยอดถอน ฝากเงินสด การซื้อ/แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับต่างๆ เป็นต้น
  5. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561
  6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ทาง www.ktb.co.th
  7. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. กรณีเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับของรางวัล คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด