เรื่องเด่น

อัพเดทวันที่ 22 มี.ค. 2561
โปรโมชั่นพิเศษเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

โอนเงินต่างประเทศ เพื่อการศึกษา เริ่มต้นเพียง 950 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 61

รับสิทธิพิเศษเพิ่ม เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ เพื่อการศึกษา (เฉพาะสกุลเงินดังนี้ USD AUD NZD GBP และ EUR)

 • ไม่มีขั้นต่ำ
  • ยอดเงินฝากขั้นต่ำ
  • ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี
  • ค่าธรรมเนียมการถอนรับธนบัตรต่างประเทศ
  • ค่าธรรมเนียมการฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ เฉพาะกรณีลูกค้าซื้อธนบัตรต่างประเทศกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น (แสดงหลักฐานการทำรายการ : Receipt Slip)

เอกสารประกอบในการทำธุรกรรม ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย /เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (VISA) / ใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าหนังสือ เป็นต้น


อ่านรายละเอียด