เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 11 ธ.ค. 2562

สิทธิพิเศษ สําหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์


รับฟรี บัตรกํานัล มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตร สะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน และสาขาเดียวกัน ที่ห้างสรรพสินค้า  ทุกสาขา   และ  1 ธ.ค. 60 - 31 มี.ค. 53

  • ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ ที่ขึ้นต้นด้วยเลข "62" ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย เท่านั้น
  • ยกเว้นสุรา, บัตรกํานัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท สินค้าผ่อนชําระ, Gourmet Market, Home Fresh Mart และร้านค้าเช่า
  • จํากัดการแลกรับบัตรกํานัล 1 สิทธิ์/บัตรประชาชน/วัน และจํากัดสิทธิ์แลกบัตรกํานัลสูงสุด 5 สิทธิ์/บัตรประชาชน/ตลอดรายการ
  • จํากัดสิทธิ์การรับบัตรกํานัล รวมทุกสาขา 4,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  • บัตรกํานัลห้างฯ สําหรับใช้เป็นส่วนลดในการใช้ซื้อสินค้าครั้งถัดไปด้วยบัตรเดบิตกรุงไทยยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น
  • บัตรกํานัลห้างฯ ไม่มีวันหมดอายุ และไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • กรุณาแสดงบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ พร้อมบัตรประชาชน ใบเสร็จ และเซลล์สลิปที่ใช้จ่ายที่ Paragon, Emporium, Emquartier, The Mall หรือ Bluport รวมกันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (สามารถรวมใบเสร็จได้)
  • ลงทะเบียนแลกรับบัตรกํานัลได้ที่จุดบริการในสาขา ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีสิทธิ์ครบตามกําหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ