เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 2 ธ.ค. 2562

เดินทางสุดคุ้ม ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วม ขสมก.


รับเครดิตเงินคืน 2 บาท* ต่อเที่ยว เมื่อชำระค่าโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วม ขสมก. ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

เงื่อนไข

  • เครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ เท่ากับ 2 บาท    
  • จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15 สิทธิ์/บัตร/เดือน (30 บาท/บัตร/เดือน)
  • จำกัด การให้เครดิตเงินคืน 975,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • รับเครดิตเงินคืนภายใน 15 วันทำการ นับจากสิ้นเดือนธันวาคม 62 และ มกราคม 63
  • สงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัตร Co-Brand ขสมก. ที่คงสถานะ ปกติ (Active)ในวันที่ธนาคารทำรายการคืนเงินเท่านั้น
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
  • ระยะเวลาโครงการ : ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563
YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ