เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 21 พ.ย. 2562

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...จัดให้


  • ให้...ดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเพียง 1.25%
  • ให้...ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ให้...สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ มือ2 ปลูกสร้าง และ Refinance
  • ให้...ไม่จำกัดวงเงิน

อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
แบบที่ 1 ทำประกัน*
1.25 MRR – 3.87 MRR – 2.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.04
แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน
2.00 MRR – 3.87 MRR – 2.00 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.29
แบบที่ 3 ทำประกัน*
MRR – 3.83 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.04
แบบที่ 4 ไม่ทำประกัน
MRR – 3.58 MRR – 1.00
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (%) 3 ปี: 3.29

เงื่อนไขการทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ 

ทำประกัน* หมายถึง ทำ MRTA/ GLT SP เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ ทำ MRTA / GLT SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ หรือ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ยื่นสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : MRR = 6.87% ต่อปี ณ 11 พ.ย. 62

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ