เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 11 พ.ย. 2562

ซื้อประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส ผ่าน Krungthai NEXT

ประกันภัยการเดินทาง สมาร์ท ทราเวลเลอร์ พลัส

รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์) เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะการสั่งซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (Individual Plan) ผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป ต่อ 1 กรมธรรม์ รับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์) หมายเลขStarbucks e-Coupon จะจัดส่งให้ตามอีเมลที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วัน หลังจากทำรายการ
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่น หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไข โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบสิทธิประโยชน์หากอีเมลที่แจ้งไว้ในกรมธรรม์ไม่ถูกต้อง (เด้งกลับ) และ/หรือ หากไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่บริษัทจัดส่ง e-Coupon ไปทางอีเมล
 • ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนของกำนัลที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ศึกษารายละเอียดกติกาและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ 02-118-8111

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ