เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 18 ต.ค. 2562

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคล สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ลดดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อธนวัฏ และ สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมัครขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ 15 ส.ค. – 31 ธ.ค. 62

สินเชื่ออเนกประสงค์ ลดดอกเบี้ยลง 0.5% จากอัตราปกติ เป็นเวลา 1 ปี
 1. หน่วยงานที่บันทึกข้อตกลง MOU กับธนาคาร
  • กรณีหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้ของผู้กู้ชำระหนี้ให้กับธนาคาร
   ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ : วงเงินกู้สูงสด 2 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย ที่ลดแล้ว เหลือ MRR + 0.25% ต่อปี (= 7.12%) จากอัตราปกติ MRR + 0.75%
   พนักงานราชการ : วงเงินกู้สูงสด 1 ล้านบาท ให้มีบุคคลค้ำประกันทุกราย ได้รับอัตราดอกเบี้ย ที่ลดแล้ว เหลือ MRR + 2.00% ต่อปี (= 8.87%) จากอัตราปกติ MRR + 2.50%
  • กรณีหักบัญชีอัตโนมัติ(Auto Debit)
   ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ : วงเงินกู้สูงสด 2 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย ที่ลดแล้ว เหลือ MRR + 2.25% ต่อปี (= 9.12%) จากอัตราปกติ MRR + 2.75%
 2. หน่วยงานไม่มีบันทึกข้อตกลง MOU กับธนาคาร : วงเงินกู้สูงสด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ได้รับอัตราดอกเบี้ย ที่ลดแล้ว เหลือ MRR + 2.50% ต่อปี (= 9.37%) จากอัตราปกติ MRR + 3.00%
สินเชื่อธนวัฏ ลดดอกเบี้ยลง 1% จากอัตราปกติ เป็นเวลา 1 ปี

ทั้งกรณีที่หน่วยงานบันทึกข้อตกลง MOU และไม่มีบันทึกข้อตกลง MOU ได้รับอัตราดอกเบี้ย ที่ลดแล้ว เหลือ MRR + 2.50% ต่อปี (= 9.37%) จากอัตราปกติ MRR + 3.50%

พิเศษ! ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติและตั้งวงเงินสินเชื่อ Home Loan หรือ Personal Loan


Personal Loan
สินเชื่ออเนกประสงค์
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
Home Loan
สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ฟรี..ค่าธรรมเนียม (ปีแรก)
บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท เพิร์ล
(มูลค่า 699 บาท)
3 แสนบาทขึ้นไป 2 ล้านบาทขึ้นไป

ฟรี..ค่าธรรมเนียม (ปีแรก)
บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท
บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า
(มูลค่า 1,099 บาท)
6 แสนบาทขึ้นไป 5 ล้านบาทขึ้นไป

ฟรี..ค่าธรรมเนียม (ปีแรก)
บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม
(มูลค่า 1,699 บาท)
1 ล้านบาทขึ้นไป 8 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าที่ธนาคารกำหนดให้มีบุคคลค้ำประกัน แต่ลูกค้าขอยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 2.00%
 • MRR  = 6.87% ต่อปี ข้อมูล ณ วันที่ 15 ต.ค. 62