เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 2 ต.ค. 2562

เช็กง่าย จ่ายไม่ยาก กับบริการรับชำระใบสั่งจราจรออนไลน์

บริการรับชำระใบสั่งจราจรออนไลน์

ชำระใบสั่งจราจรออนไลน์ ก่อนการชำระภาษีประจำปี ได้ง่ายๆ แบบไม่เสียเวลา เพียงแค่ปลายนิ้ว

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการชำระภาษีประจำปี 
  1. ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งค้างชำระก่อนไปชำระภาษีประจำปี โดยท่านสามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ https://ptm.police.go.th/eTicket/# หรือ สามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยแสดงบัตรประจำตัว หรือสำเนาทะเบียนรถของตนเอง
  2. ชำระค่าปรับตามช่องทางที่กำหนดไว้
    • ช่องทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ เอทีเอ็ม และกรุงไทย NEXT
    • ช่องทางอื่นๆ  ตู้บุญเติม / CenPay / ไปรษณีย์ไทย และที่ที่มีสัญลักษณ์ PTM หรือในกรณีต้องการชำระพร้อมการเสียภาษี สามารถดำเนินการชำระผ่านสำนักงานขนส่งทางบกได้เช่นเดียวกัน
*กฎหมายกำหนดให้กรมการขนส่งทางบก งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีแก่รถที่มีใบสั่งจราจรค้างชำระค่าปรับ โดยเจ้าของรถ/ผู้มาชำระภาษี สามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้
  1. ชำระภาษีรถประจำปี พร้อมชำระค่าปรับใบสั่งจราจรค้างชำระ
  2. ชำระภาษีรถประจำปี แต่ยังไม่ชำระค่าปรับใบสั่งจราจรค้างชำระ ในกรณีนี้ จะได้รับใบแทนเอกสารแสดงการเสียภาษีประจำปี มีอายุ 30 วัน และสามารถไปชำระค่าปรับใบสั่งจราจรค้างชำระภายหลังในช่องทางต่างๆ ได้แล้ว จึงกลับมาขอรับเอกสารแสดงการเสียภาษีประจำปีต่อไป
  3. หากกรณีที่ท่านมิได้กระทำความผิดตามที่ปรากฏในใบสั่งจราจรค้างชำระ ท่านสามารถขอรับเอกสารแสดงการเสียภาษีประจำปีได้ เมื่อได้ชำระภาษีรถประจำปี และส่งหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน ไปยังสถานที่ๆ ระบุไว้ตามใบสั่งแล้ว
หมายเหตุ : หนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหาจะต้องส่งภายในกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน