เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 26 ก.ย. 2562

บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.


แตะสแกนจ่าย ง่ายกว่าเยอะ ไม่ต้องใช้เงินสด ไม่ว่ารุ่นไหน ก็ชำระค่าโดยสารได้ แบบไม่ต้องใช้เงินสด


ช่องทางซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.  
 • บนรถโดยสาร ขสมก.
 • ท่ารถโดยสาร ขสมก.
ช่องทางเติมเงินบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ขสมก.  
ช่องทางธนาคารกรุงไทย ช่องทางอื่นๆ
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • โมบายแบงก์กิ้ง ของทุกธนาคาร
 • กรุงไทย NEXT
 • ตู้ ATM ของทุกธนาคารที่รองรับ
 • ATM
 • ตู้บุญเติมที่ร่วมโครงการ

วิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM หรือโมบายแบงก์กิ้ง 
 • ระบุหมายเลขหน้าบัตร หรือสแกนบาร์โค้ด / คิวอาร์โค้ดด้านหลังบัตร

ข้อควรรู้
 • กรณีพบปัญหาการใช้บัตร หรือปัญหาการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง หรือสอบถามเส้นทาง ติดต่อ ขสมก. Call Center 1348
 • กรณีเติมเงินไม่เข้า ตู้กินเงิน ผ่านตู้บุญเติม ติดต่อ บุญเติม Call Center 1220
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า