เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 2 ส.ค. 2562

สิทธิพิเศษ ลูกค้า Krungthai Travel UnionPay Debit Card


รับส่วนลดทันที 200 บาท ที่ร้าน On the table เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 2562

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
  • ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 62 เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษ 
  • จำกัดการรับส่วนลด 200 บาท/เซลล์สลิป/บัตร และจำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 1,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง 
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10% 
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ไม่นับภาษีและค่าบริการ เกินกว่า 1,000 บาท 
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย