เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 4 ก.ค. 2562

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)


สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อ สร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง หุ่นยนต์ พร้อมระบบงาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบอัตโนมัติ


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

  1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  2. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ประเภทสินเชื่อ

  • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)

วงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินสูงสุด 80% ของเงินลงทุน*

ระยะเวลาผ่อนชำระ

  • สูงสุด 7 ปี

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โทร 0-2111-1111