เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 17 ก.ค. 2562

ชุดค้าง่าย ขายคล่อง


เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง หรือต้องการเงินก้อนเพื่อไปขยายธุรกิจ

คุณสมบัติผู้กู้
ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ได้ทุกประเภทธุรกิจ ทั้งหมุนเวียน ลงทุน ขยาย

SSME Loan
วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้าน
ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี
มีทุกประเภทสินเชื่อ

ถุงเงิน หรือ EDC หรือ เป๋าตุง
เป๋าตุง ขายคล่อง รับเงินสะดวกได้ทุกธนาคาร ผ่าน QR Code สรุปยอดรายวัน แจ้งเตือนทันทีเมื่อเงินเข้า ใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
EDC สะดวกสรุปยอดรายวัน โอนเงินเข้าบัญชีทุกวัน
ถุงเงิน เพิ่มความสะดวกการรับชำระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โปรโมชั่น
ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต มูลค่าสูงสุด 1,599 บาท

เงื่อนไข
  • ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเดบิตมูลค่าสูงสุด 1,599 บาท
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติและตั้งวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SSME Loan) และได้รับการอนุมัติการให้บริการ EDC หรือ เป๋าตุง หรือ ถุงเงิน
  • ลูกค้าต้องสมัครผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
  • ลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SSME Loan) วงเงินอนุมัติต่ำกว่า 3 แสนบาท ลูกค้าได้สิทธิ์รับบัตร KTB Shop Smart Classic ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) มูลค่ารวม 200 บาท
  • ลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SSME Loan) วงเงินอนุมัติ 3 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 แสนบาท ลูกค้าได้สิทธิ์รับบัตร KTB Shop Smart Pearl ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) มูลค่ารวม 599 บาท
  • ลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SSME Loan) วงเงินอนุมัติ 6 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทลูกค้าได้สิทธิ์รับบัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Extra ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) มูลค่ารวม 999 บาท
  • ลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SSME Loan) วงเงินอนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป ลูกค้าได้สิทธิ์รับบัตร KTB Shop Smart Palladium ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) มูลค่ารวม 1,599 บาท
  • กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น แต่ลูกค้าถือประเภทบัตรเดียวกับเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วจะได้รับบัตรที่มีมูลค่าต่ำกว่า (เนื่องจากไม่สามารถถือบัตรประเภทเดียวกันได้มากกว่า 1 ใบ) ยกเว้นประเภทบัตร KTB Shop Smart Classic สามารถถือบัตรประเภทเดียวกันได้มากกว่า 1 ใบ
  • เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินอนุมัติ SSME LOAN สิทธิพิเศษฟรีค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต (ปีแรก)
น้อยกว่า 300,000 บัตร KTB Shop Smart Classic มูลค่า 200 บาท
300,000 – 599,999 บัตร KTB Shop Smart Pearl มูลค่า 599 บาท
600,000 – 999,999 บัตร KTB Shop Smart Blue Diamond Extra มูลค่า 999 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป บัตร KTB Shop Smart Palladium มูลค่า 1,599 บาท

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ