เรื่องเด่น
อัพเดทวันที่ 24 มิ.ย. 2562

สินเชื่อบ้านกรุงไทย Re-finance

อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก ต่ำสุด 1.15%
รับเพิ่มอีก 3 ฟรี!
  • ฟรี ค่าจดจำนอง
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคา
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้
สมัครยื่นคำขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562


อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น
อัตราดอกเบี้ยปกติ
ทำประกัน*
MRR – 4.30 MRR – 4.05 MRR – 1.50
ไม่ทำประกัน
MRR – 4.05 MRR – 1.50
ทำประกัน*
1.15 MRR – 2.82 MRR – 1.50
ไม่ทำประกัน
1.40 MRR – 2.82 MRR – 1.50
ฟรีค่าจำนอง 1%
ทำประกัน*
MRR – 4.30 MRR – 3.55 MRR – 1.50
ไม่ทำประกัน
MRR – 4.05 MRR – 3.55 MRR – 1.50
ทำประกัน*
1.15 MRR – 2.32 MRR – 1.50
ไม่ทำประกัน
1.40 MRR – 2.32 MRR – 1.50

หมายเหตุ

1. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 
*2. กรณีที่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
      (1) ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) เต็มวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
      (2) ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลากู้
      (3) ทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLTSP) 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี
3. ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี: แบบที่ 1 = 2.99%, แบบที่ 2 = 3.07%, แบบที่ 3 = 3.25%, แบบที่ 4 = 3.33%, แบบที่ 5 = 3.32%, แบบที่ 6 = 3.40%, แบบที่ 7 = 3.58%, แบบที่ 8 = 3.67%
4. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 7,000 บาท/เดือน แบบที่ 1 = 4.69%,แบบที่ 2 = 4.72%,แบบที่ 3 = 4.75%,แบบที่ 4 = 4.79%,แบบที่ 5 = 4.81%, แบบที่ 6 = 4.84%, แบบที่ 7 = 4.87%, แบบที่ 8 = 4.91% MRR = 6.87% ณ 15 ส.ค. 62
5. การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ

YOU MAY BE INTERESTED IN
คุณอาจสนใจ